Privacybeleid

Privacy beleid berkelstream.nl

Over ons privacybeleid

berkelstream.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor het (verbeteren) van onze diensten en behandelen zorgvuldig alle informatie die over u is verzameld en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doelen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die berkelstream.nl levert. De begindatum voor de geldigheid van deze algemene voorwaarden is 24/04/2019, met de publicatie van een nieuwe versie is de geldigheid van alle voorgaande versies geannuleerd. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met onze privacycontactpersoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en aan wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware

E-mail en mailinglijsten

Mijn webhost

Voor onze reguliere zakelijke e-mail gebruiken we de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies of beschadiging van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Beoordelingen

Transport en logistiek

Accounting en boekhouding

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om – niet op basis van een verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen we eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om aan de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten aan te bieden en / of verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid verplicht zijn tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt te voldoen en te helpen, maar zullen we, gebaseerd op legale mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

We slaan uw gegevens op zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantenprofiel behouden en behouden totdat u ons laat weten dat u niet langer onze diensten wilt gebruiken. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om te worden vergeten. Wij zijn verplicht om facturen bij uw (persoonlijke) informatie te houden vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft niet langer toegang tot uw klantprofiel en documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van geldige Nederlandse en Europese wetgeving heeft u, als een betrokken partij, bepaalde rechten als het gaat om persoonlijke gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder kunt u een uitleg vinden van deze rechten en hoe u als betrokken partij een beroep kunt doen op deze rechten. In principe om misbruik te voorkomen, verzenden we alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u ons hebt kenbaar gemaakt. Indien u deze gegevens wenst te ontvangen op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post, zullen wij u vragen om uzelf overeenkomstig te identificeren. We onderhouden een administratie van gesloten aanvragen, in het geval van een verzoek om te worden vergeten, zullen we een administratie van geanonimiseerde gegevens onderhouden. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die we gebruiken binnen ons systeem. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inspectie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken te bekijken die een relatie hebben of die voor uw persoon herleidbaar kunnen zijn. U kunt een dergelijke bezichtiging vragen aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u via het e-mailadres dat ons bekend is een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, terwijl we ook de categorieën vermelden waaronder we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die we verwerken die een relatie hebben of die voor uw persoon herleidbaar kunnen zijn, aan te passen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u via het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die we verwerken te beperken, die een relatie hebben of die voor uw persoon herleidbaar kunnen zijn. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u via het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of die herleidbaar kunnen zijn naar uw persoon, worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u via het ons bekende e-mailadres uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in dergelijke gevallen onze diensten niet langer aan u kunnen aanbieden, omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw persoonlijke gegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen we onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en / of kopieën van persoonlijke gegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt en daarna stopzetten met verwerking. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op een manier dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Te allen tijde behouden wij ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij onlangs verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen we u hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

Berkelstream.nl

Punter 24, Amstelveen, 1186RJ Nederland T +31 6 98430563 E info@berkelstream.nl

Neem contact op met de persoon voor privacykwesties.

Oscar Fuller

Back To Top